Dnes jsme dokončili hromosvod na RD v Jenišovicích. Celkový hromosvod byl vypracován od projektové dokumentace až po dokončení pomocí HVI vodičů firmy DEHN. Klasický hromosvod nebylo možné instalovat z důvodu plechové střechy a na ní instalovaných termických panelů. Výsledný návrh a realizace je pomocí dvou izolovaných stožárů a svodů středem štítu k zemi. Svody jsou skryté zaříznuté do fasády.