Reference

Zde je několik z mnoha  firem a objektů, na kterých naše firma prováděla montáže

Hromosvody

Veřejné osvětlení

Rozhlasy

Elektro

Přesný čas, školní zvonění